Fungerar familjerna, så fungerar Borås

Blogg

Ofta hör vi devisen ”allt börjar i skolan”. Självklart instämmer vi kristdemokrater i att skolan är oerhört viktig för barn och ungas utveckling, men vi menar att det faktiskt är i familjen som allt börjar.

Vi tror att familjen är samhällets viktigaste byggsten. Tyvärr ser vi allt för ofta hur partier på den politiska skalan på olika sätt vill försvaga familjens roll i samhället. Det tar sig uttryck genom att partier sällan nämner familjens avgörande betydelse för barnen och därmed även för samhällets utveckling.

Men det tar sig också ofta uttryck genom politiska förslag som på olika sätt fråntar eller begränsar föräldrarnas rätt att välja sin tid med barnen. Familjepolitiska förslag brukar allt som oftast handla om kvotering, jämställdhetspolitiska pekpinnar och hur man ska få småbarnsföräldrar att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

Starka familjer tror vi är det bästa receptet för ordning och reda i Borås klassrum. För det är inte lärarnas ansvar att uppfostra barn, det är föräldrarnas ansvar. Därför vill vi införa ett ansvarskontrakt, där skola, elev och föräldrar går igenom de regler och förväntningar som finns tillsammans. Vi tror att om föräldrar får ta ett ökat ansvar för sina barns skolgång, så leder det till

För att bygga ett Borås med starka familjer, så vill vi öka familjernas möjligheter att påverka sin egen vardag. Vi motsätter oss all kvotering av föräldradagarna. För de som vill vara hemma längre med sina barn vill vi införa en barnomsorgspeng. 6 000 kronor per barn (från ett år och under 3 år) och månad, som räknas som inkomst och är pensionsgrundande.

Kristdemokraterna är familjens röst. Vi vill att familjepolitiken ska avgöra vid ditt köksbord, inte i Rosenbad eller Stadshuset.